MÁY CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG

Dùng để bốc hơi dung dịch – Hạ nhiệt độ sôi của dung dịch

Không làm biến tính sản phẩm – Vật liệu chế tạo: inox 304-316

Thể tích tùy theo yêu cầu – Áp suất 850-960mmbar hoặc 720-740mmHg

Dùng năng lượng điện hoặc hơi – Điện năng tiêu thụ ít

Tủ điện cài đặt nhiệt độ tự động – Có hệ thống chống trào bọt

Có cánh khuấy, dạng mái chèo, mỏ neo, dải băng…