MÁY CHƯNG CẤT THU HỒI DUNG MÔI

  • Được thiết kế và chế tạo bởi Pháp Việt Food
  • Máy chưng cất thu hồi dung môi được chế tạo bằng vật liệu inox 304
  • Có thể thu hồi dung môi đạt độ tinh khiết cao
  • Chưng cất tinh dầu tràm, bưởi, trầm hương,…