MÁY CHIẾT XUẤT CHÂN KHÔNG PVF

  • Dùng áp suất chân không
  • Chiết xuất dược liệu, thực phẩm
  • Vật liệu chế tạo inox 304
  • An toàn vệ sinh thực phẩm