BỒN CHỨA THỰC PHẨM

  • Bồn chứa thực phẩm, nước trái cây, thức ăn gia súc
  • Vật liệu inox 304 an toàn vệ sinh thực phẩm