Thiết bị vận chuyển hạt, bột

Chế tạo các thiết bị vận chuyển hạt, bột bằng hệ thống khí động, tránh rơi vãi, ô nhiễm môi trường.
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Vật liệu inox

Năng suất tùy thích

Vận chuyển hạt, bột như: lúa, đậu, bắp, cám, bột mì, bột sữa....

Tránh được bụi rơi vãi 99%

Dể đóng gói bao bì

Quãng đường vận chuyển xa tùy thích

Hình minh họa